Handen                                          “Het zijn milde, intense en vitaliserende massages”                                                                                                                                                                                                       Sommige mensen voelen zich verloren of zijn het contact met hun lichaam kwijt geraakt. Er is vaak een verlangen naar meer leven, dit verlangen is een bron van waaruit we kunnen werken.           Massage in Amsterdam is BIODYNAMISCHE MASSAGE THERAPIE. Je lichaam staat centraal, jouw hersenen hoeven het niet te weten, je lichaam weet zoveel. Wij gaan op onderzoek uit en kijken waar het stagneert in je lichaam. Die gebieden zijn namelijk gespannen of kouder en er is energie opgeslagen die dan vrijkomt.                                                                                                                De massages kunnen worden ingezet bij stress klachten, vermoeidheid, slaap problemen, angsten, onzekerheid of trauma. Of simpelweg omdat je iets niet meer wil, je wil voller, vrijer leven of diepe rust en stilte ervaren. Jouw veerkracht en vertrouwen vergroten zich doordat je signalen van je lichaam beter gaat herkennen en vastzittende energie/spieren worden vrijer.                                                                                                                                                                                                    Stress en/of stress klachten?                                                                                                                    Door het dagelijkse leven kan stress ontstaan én vaak heb je bagage mee van vroeger. Toen we geboren werden waren we vol energie, levensenergie! In de ontwikkelings jaren creeeren wij overlevingsstrategieën. Als volwassene heb je die bescherming niet meer nodig echter je bent zo ingesteld dat ze er zijn. Misschien heb je nooit geleerd anders te reageren, de onveiligheid van toen zit letterlijk nog in ons opgeslagen. Je hebt nieuwe inzichten nodig om te ervaren dat het nu veilig is. Achtergrond info: http://biodynamischepsychologie.nl                                                                                                                                                                                                                                                                Waarom bij mij?                                                                                                                                        Al jaren train ik mijzelf door sport, aikido, dans, yoga en fitness. Dit was en is voor mij een noodzaak om contact te onderhouden met mijn lichaam. Mijn kracht ligt niet in het analyseren van je gedachtes en dit verbaliseren, mijn kwaliteit ligt in wat mijn handen ervaren en aan kunnen raken, losmaken van heel “oude aanslag/roest”, door kennis, luisteren, intuïtie en een open blik. Ik heb de wijsheid zeker niet in pacht, jouw lichaam is wijs en het is wijs daar naar te gaan kijken. Ons lichaam zie en ervaar ik als een dynamische schatkist die gloeit en waar stilte is.

“We are here on this earth to walk each other home”   Rumi.          “Wat denk en ervaar jij?”